torsdag 7 februari 2019

Hjärtknipande bilder

Dikten skrevs ursprungligen för ett inslag i radio den 14 februari för flera år sedan. Sen dess har den publicerats och framförts i flera olika sammanhang. Den finns med i diktsamlingen "Kött & Kättja"; en diktsamling med bruksdikter, dvs begripliga och användbara texter i många olika sammanhang. En del vigselförrättare använder några, vid begravningar är andra dikter lästa. Några är trösterika, andra öppet humoristiska. Diktsamlingen finns via antikvariatens förnämliga hemsida Bokbörsen.
Kalle svarade för den talande målningen på omslagets framsida. Liksom bilder på andra hjärtan.

måndag 21 mars 2016

Dagens olycksnotering: Måndag

Carl E Blombergs illustrationer ger ytterligare en dimension åt en krönikesamling som "Tick tack tiden består". De 12 betraktelserna av de olika månadernas karaktär och inre väsen får sällskap av 7 motsvarande analyser av veckodagarna.Varje krönika inleds med en bild.

söndag 14 februari 2016

måndag 7 december 2015

måndag 15 juni 2015

Kalles nya trädgårdsbilder


Nelly Moser står sig i konkurrensen. Och Unter den Linde har börjat få sin distinkta form med den skuggande silverlinden och strutbräken.